Zespół UAV GeoLAB

Jednostką macierzystą zespołu jest Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP Wydziału Geodezji i Kartografii.

Celem zespołu jest prowadzenie prac B+R w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i zastosowania danych z Bezzałogowych Statków Latających (UAV) popularnie określanych jako drony. Zespół jest zaangażowany w pozyskiwanie danych z wykorzystaniem systemów bezzałogowych. Jego członkowie angażują się w projekty naukowe, prace B+R oraz eksperckie, a także doradzają przy wdrożeniach. Część Zespołu praktycznie realizuje prace fotolotnicze z wykorzystaniem UAV dzięki posiadanym uprawnieniom z zakresu BVLOS MR.

Nasze działania skupiają się wokół czterech głównych obszarów aktywności:

  1. Projekty Naukowe - Badania + Rozwój
  2. Wdrożenia, opracowania metodyki
  3. Szkolenia i warsztaty
  4. Usługi Eksperckie, Konsulting

Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP
Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska

adres e-mail: uav.geolab@pw.edu.pl

Plac Politechniki 1 p. 48
00-661 Warszawa