Nasze Projekty i Doświadczenie

Partnerami oraz klientami Zespołu byli m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Marcin Szender MSP (obecnie MSP Inntech Sp. z o.o.), Infomatico Tomasz Kozłowski, Nadleśnictwo Międzychód, Astri Polska oraz IMGW-PIB.

Eksperci z UAV GeoLab, biorą udział w badaniach archeologicznych prowadzonych przez UJ i UW, jak również jednostki zagraniczne, dokumentując dziedzictwo kulturowe metodami fotogrametrycznymi. Prowadzą także we współpracy z partnerami komercyjnymi badania przemysłowe i prace rozwojowe w ramach realizowanych projektów.

Trwające projekty:

INKUB - Inwentaryzacja stanu technicznego Nieruchomości KUBaturowych oparta o wykorzystanie BSL i SI

Realizowany z firmą Skysnap sp z o.o.
Okres realizacji: 2022-2023

Doskonalenie metod akwizycji i przetwarzania danych teledetekcyjnych z bezzałogowych platform latających UAV

Realizowany z firmą Dragonfly Vision
Okres realizacji: 2021-2023

Prace B+R w inwentaryzacji i modelowania kluczowych obiektów infrastruktury technicznej i transportowej w technologii BIM z wykorzystaniem narzędzi AI w procesie przetwarzania danych pozyskanych dronem

Realizowany z firmą Skysnap sp z o.o.
Okres realizacji: 2021-2023

Synergia i wykorzystanie dużych zbiorów danych z zintegrowanej mobilnej platformy mapowania wyposażonej w LIDAR i GPR

Realizowany z wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 
Okres realizacji: 2021-2022

MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru

Realizowany z Uniwersytetem Jagiellońskim i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
Okres realizacji: 2020-2022

Zrealizowane projekty:

Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami – SAFEDAM

Realizowany z Astri Polska, IMGW-PIB, MSP Marcin Szender i CS PSP w Częstochowie
Okres realizacji: 2016-2020

Celem projektu było opracowanie systemu monitorującego wały przeciwpowodziowe z użyciem nieinwazyjnej, latającej bezzałogowej platformy pomiarowej, skanującej z niskiego pułapu lotu przy wykorzystaniu zobrazowań lotniczych i satelitarnych. System wykorzystuje wieloźródłowe dane fotogrametryczne: dane z pułapu satelitarnego (optyczne i radarowe), lotniczego (archiwalne dane LiDAR i ortofotomapy) oraz UAV. 

Agora oraz infrastruktura i aktywność gospodarcza Pafos, stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru na podstawie badań interdyscyplinarnych

Realizowany z Uniwersytetem Jagiellońskim 
Okres realizacji: 2016-2020

Celem projektu były badania Agory starożytnego miasta Nea Pafos (Cypr) oraz jej relacji z infrastrukturą ekonomiczną miasta. W ramach projektu do celów badawczych i sporządzania dokumentacji wykopalisk archeologicznych wykorzystywane były metody nieinwazyjne, w tym zobrazowania satelitarne, archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia wykonane przy pomocy dronów. 

Strengthening the Conservation and Management of Lumbini, the Birthplace of Lord Buddha, the World Heritage Property (Phase II)

Realizowany z Durham University, UNESCO/Japanese Funds-in-Trust Project for the Preservation of World Heritage
Okres realizacji: 2015

Celem projektu było poszerzenie wiedzy o starożytnym Tilaurakot i Lumbini w Nepalu (miejsce narodzin Buddy) oraz przeprowadzenie prac związanych z ochroną i zarządzeniem dziedzictwem kulturowym w Tilaurakot i w jego okolicach. W ramach projektu przy współpracy z archeologami z Uniwersytetu Jagiellońskiego wykonano dla Uniwersytetu w Durham produkty fotogrametryczne (NMT, Orto, modele 3D) ze zdjęć z UAV dla trzech stanowisk archeologicznych w okolicach Tilaurakot. 

Wdrożenia i metodyki:

• Wdrożenie systemu informatycznego w ramach projektu SAFEDAM - system służy do zarządzania informacją o zagrożeniu awarią wałów przeciwpowodziowych i zarządzania akcją ratunkową w czasie wystąpienia powodzi wdrożenie zrealizowane na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w konsorcjum z Astri Polska, IMGW-PIB, MSP Marcin Szender i CS PSP w Częstochowie, NCBR

• Wdrożenie jednego z pierwszych w Europie systemów pomiarowych UAV integrujących na wielowirnikowcu ultralekki skaner laserowy oraz kamerę optyczną RGB zrealizowane z firmą Marcin Szender MSP, aktualnie MSP InnTech sp. z o.o.

• Wdrożenie nowej usługi i metodyki wykonywania pomiarów stanowiących wsparcie w dokumentacji wypadków drogowych za pomocą fotogrametrycznej inwentaryzacji wypadków przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych wdrożenie dla Infomatico Tomasz Kozłowski, RPO WM

• Ekspertyza walidacji ortofotomapy opracowanej w systemie fotogrametrycznym Trimble UX5 na pułapach 100m, 200m i 300m nad poziomem terenu (ARIMR)

• Kontrola jakościowa i wsparcie merytoryczne projektu pn. Ocena stanu wybranych elementów środowiska przyrodniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego metodami teledetekcyjnymi (POIiŚ, Biebrzański Park Narodowy)

• Dostawa bezzałogowego systemu pomiarowego – skaner laserowy i kamera wdrożenie wraz z Marcin Szender MSP (aktualnie MSP InnTech sp. z o.o. dla IMGW-PIB